Táňa Taliesi Ratajová

Awen – druidská inspirace

Awen – zajímavý název, který v sobě nese mocnou sílu. Pro novodobé druidy znamená Awen synonymum pro inspiraci. Inspiraci, která příchází z nebe i ze země.

Před mnoha rituály používáme mantru Awen. Jedná se o zpívání hlásek A-we-n. Většinou se všichni chytneme za ruce a při mantrování hlásky „A“ si vizualizujeme napojení na síly nebes, síly bohů a bohyň a zároveň na šamanský horní svět, nadsvětí, jehož symbolem je v druidství oheň. Při mantrování slabiky „we“ obracíme svou vnitřní pozornost na zemi, své kořeny, půdu pod náma. Napojujeme se na spodní svět, jehož symbolem je v druidství voda a její hluboké  a moudré proudy. Je to svět moudrosti našich předků a domov našich totemových zvířat. Při mantrování hlásky „n“ se oba světy propojují. Kořeny a koruna stromu světa se setkávají přímo uprostřed těla, našeho posvátného středu a také propojení mezi jednotlivými účastníky rituálu se prohlubuje. Awen mantrujeme 3x nebo 9x. Mantrování awenu jde skvěle spojit i se základní stromovou meditací.

Awen však není jen inspirací nebo mantrou. Jeho význam sahá daleko dál.

Awen je posvátný vztah. Posvátné propojení dvou duší. Když se totiž setká duše s duší, vzniká posvátná jiskra a inspirace. Je to ten čas, kdy meditujeme u stromu a on nám dovoluje vstoupit do jeho prostoru a my mu dovolujeme vstoupit do našeho intimního prostoru. Setkává se duše s duší a vzniká posvátná komunikace, vnitřní rozhovor. Je to spojení dvou různých duší – člověka s člověkem, člověka s přírodou, přírody s bytostí. To nejčistší přírodní spojení. A právě to je základem pro dobrý Awen, úrodná půda pro inspiraci.

Jak píše Emma Restal Orr ve své knize Živá tradice druidů Setkání duše s duší může být náročné, jelikož výjde najevo velká pravda o tom, kdo jsme. Je to přímo nahota duše. Však pouze prostřednictvím dokonalé důvěry se vyjeví jeden z nejnáročnějších prvků druidství – Awen. Je to postupné poznávání, otvírání se jeden druhému krůček po krůčku s obrovským riskem odhalení vlastní pravdy.V tomto procesu je třeba přistupovat jeden k druhému s úctou, čistým záměrem a souhlasem.

Druidský řád OBOD, jehož jsem studentkou, má symbol Awenu ve svém znaku. OBOD představuje symbol Awenu jako Tři bardy světla. Jedná se o 3 body vycházející ze 3 paprsků ve třech kruzích. Jsou to tři sluneční paprsky, 3 body východu slunce (uprosřed je poloha slunce při rovnodennosti a okolo jsou slunce při slunovratech) – společně se tak symbolu říká Triáda slunečních východů. Tři kruhy jsou tři kruhy tvoření.

V mých vlastních studiích jsem našla i další podobnosti. Tečka je symbolem ženy a paprsek symbolem muže. 3 tečky tak představují ženu a její trojjedinost (panna, matka, stařena) a 3 paprsky trojjedinost muže. Význam trojjednosti znamená však také jednotu rozumu, citu a těla.

Posledním významem, s kterým jsem se setkala, bylo, když jsem jednou potřebovala napsat báseň. Poprosila jsem sílu Awenu a napojila se na ni. Věděla jsem, že mám jít na místo, kde svítí slunce, teče řeka a kde rostou stromy. Propojení slunce – ohně, řeky – vody a stromu, který je středním světem a vše spojuje. Tam jsem také šla a svou báseň napsala. A jsme zpět u Awenu – posvátného vztahu spojujícímu horní, spodní a střední svět. Spojujícímu duše.

Taliesi

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *