Reference

Spolupráce s Táňou Ratajovou je důkazem toho, že i veliké projekty se dají dělat s freelancerem bez nutnosti oslovování velkých reklamních agentur. Spolupráci jsme zahájili na malých dílčích zakázkách. Posledním počinem ale byla příprava expozice na jednoho z největších food veletrhů na světě, kde naše společnost BNG ve spolupráci s Czech Trade prezentuje české potravinářské výrobky. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni, protože je pro nás velice důležitá rychlost, kvalita a preciznost…Ani jedno Táně nechybí.

Renáta Vaďurová, BNG Group, s. r. o., www.bng.cz

cara

Velice děkuji paní Ratajové za odstartování „Centra osobního růstu Děčín“. Spolupráce začala na vytvoření loga a pokračovala následně od reklamního polepu na osobní vůz, vizitky, webové stránky až po dárkové poukazy. Věřím však, že naše spolupráce bude pokračovat a jsem velmi ráda, že se vše dařilo a to bez jediného telefonního hovoru. Paní Ratajová je profesionál, který výborně komunikuje přes emaily a tím myslím, šetří čas oběma stranám. V průběhu spolupráce se mi líbila osobitost a nápady včetně vlastních názorů, kterých si velmi cením. Paní Ratajovou bych doporučila každému, kdo hledá dobrého partnera v oblasti grafiky, reklamy a dalšího marketingu.

Ing. Jana Hamplová kouč a mentor, www.centrum-rustu.cz

cara

Táňa nám dělala logo, návrh vizitek a úvodní fotku na sociální sítě. Spolupráce je bezproblémová, s odvedenou prací jsme spokojeni a můžeme vřele doporučit každému, kdo hledá kvalitního, kreativního a spolehlivého grafika.

Marek Hervíř, HETRA Media

cara

Pro fotosoutěž jsme měli představu jednoduchého one-page webu. Během stavby webu jsme ale neustále zjišťovali, že bychom rádi přidali různé funkce, formulář, implementovali sociální sítě apod. Pro Táňu nebyl žádný náš požadavek problém, vše vždy do druhého dne fungovalo!

Kateřina Krejsová, Vegatour, s.r.o.

cara

We used Tana to create a brochure to help promote our recruitment service. We were very impressed with her creativity and the visual design of the finished product. She was responsive to all our requests and was a pleasure to work with. We highly recommend her and would definitely be happy to work with her again.

Mike Gouteff, Dunross s.r.o.

cara

Vřele doporučuji, slečna milá, ochotná, vše udělá podle přání 🙂 nechávala jsem si dělat vizitky, svatební oznámení a dárkové poukázky 🙂 a určitě se slečnou počítám i do budoucna! 🙂 Líbí se mi, že nemá problém návrh pozměnit, předělat 🙂 vše bez problémů, domluva super a hlavně rychlost 🙂

Iveta Jeglová, kadeřnictví StudioIw

cara

S Táňou jsme velice spokojeni. Její komunikace, ochota a nápady jsou profesionální. Vždy předčila naše očekávání. Jsme moc spokojeni a nadále spolupracujeme na dalších našich projektech. Děkujeme

Michaela Sasková, Cotea.cz

cara

Tvorbou slečny Ratajové jsem nadšený. Její návrhy jsou procítěné a velmi precizní. Dovolím si říct, že je to jediná grafička, které nejde o pouhý obchod, ale že do své tvorby vkládá duši – proto jsou její návrhy opravdová mistrovská díla.

Tomáš Lidický, bohati-lide.cz

cara

Dobrý návrh loga je jedna věc, ale teprve dobrá komunikace při následných úpravách a zapracovávání připomínek udělá z objednávky loga příjemný zážitek. A přesně takový jsem zažil s Taliesi.

Radek Zeman, www.onlineschool.cz

cara

Spokojenost maximální. Návrh vizitek je originální a moc pěkný. Přístup paní Ratajové je vstřícný a profesionální. Moc děkuji a vřele doporučuji!

Květa Fialová, Masáže pro tělo i duši

cara

Táňa Ratajová pracovala u firmy Data Design, s.r.o. se sídlem v Českém Brod Prokopa Velikého 105, 282 01 na pobočce v Praze od 9.11.2012 do 29.8.2014, kdy její pracovní poměr skončil dohodou.

Táňa Ratajová vykonávala práci na pozici grafička a administrativní pracovnice. Hlavní náplní její práce byla tvorba grafických návrhů, předtisková příprava, obsluha tiskových strojů, správa několika firemních webových stránek, internetová propagace, vyřizování emailové korespondence, kalkulace, dohled nad zakázkami a péče o klienty.
Svou práci vykonávala svědomitě a s dodržováním všech příslušných termínů. Bez problémů spolupracovala s již zaběhlým týmem. Kladné ohodnocení si zaslouží především její kreativita a široký záběr dovedností a aktivita, díky kterým se zvýšila efektivita firemních projektů.
Pracovní posudek se vydává na žádost zaměstnance.

V Praze dne 29.8.2014
Roman Kudláček, jednatel
info@data-design.cz
www.data-design.cz
tel.: 739 222 333

cara

Táňa Ratajová je členkou rady České pohanské společnosti (dále ČPS) od roku 2012. Je zodpovědná za tvorbu grafických návrhů a technickou realizaci materiálů a tiskovin k propagaci ČPS a jejich akcí, vytváří loga k jednotlivým projektům a zabývá se rovněž webdesignem stránek ČPS a jejich projektů. Je v současnosti jedním z klíčových členů ČPS, podílejících na jejím aktuálním rozvoji.
Aktuální podoba grafické prezentace ČPS nese v současnosti její nesmazatelný rukopis. Oceňujeme nápaditost jednotlivých realizací, které využívají moderní prvky a reflektují aktuální trendy v oboru. Jednotlivým částem zároveň nechybí jednotící grafický rámec, takže celková prezentace ČPS působí uceleně a zároveň rozmanitě.
V práci pro ČPS osvědčila, kromě kreativity a samostatnosti rovněž vysokou míru empatie a ochoty naslouchat přáním svých zákazníků a vyhovět v maximální možné míře jejich představám a požadavkům.
Také oceňujeme její zodpovědný přístup k práci včetně důsledného dodržování stanovených dodacích lhůt, dalších termínů i souvisejících dohod.

Za Českou pohanskou společnost, z.s.
Jarmila Cikánková, předsedkyně spolku
www.pohanskaspolecnost.cz

[:en]

Collaboration with Tata Ratajová is proof that even great projects can be done with a freelancer without the need to reach large advertising agencies. Collaboration started with small subcontracts. The last thing, however, was the preparation of an exhibition at one of the biggest food fairs in the world, where our company BNG, in cooperation with Czech Trade, presents Czech food products. We are very satisfied with our cooperation, because speed, quality and precision are very important for us …And Táňa has them all.

Renáta Vaďurová, BNG Group, s. r. o., www.bng.cz

cara

Thank you very much to Mrs. Ratajová for starting the “Děčín Personal Growth Center”. Collaboration began with the creation of a logo and continued from advertising to a passenger car, business cards, websites and gift vouchers. I believe, however, that our cooperation will continue and I am very glad that everything was successful without a single phone call. Mrs. Rataj is a professional who works well through emails and I think it saves time on both sides. During my collaboration, I liked her individuality and creative ideas, including her own opinions, which I very much appreciate. I would recommend Mrs. Ratajová to anyone looking for a good partner in graphics, advertising and other marketing.

Ing. Jana Hamplová kouč a mentor, www.centrum-rustu.cz

cara

Marek Hervíř, HETRA Media

cara

For the photo contest we had the idea of a simple one-page site. However, during the construction of the site, we have always found that we would like to add different functions, form, implement social networks, etc. For Táňa, our request was not a problem, everything worked on the other day!

Kateřina Krejsová, Vegatour, s.r.o.

cara

We used Tana to create a brochure to help promote our recruitment service. We were very impressed with her creativity and the visual design of the finished product. She was responsive to all our requests and was a pleasure to work with. We highly recommend her and would definitely be happy to work with her again.

Mike Gouteff, Dunross s.r.o.

cara

I warmly recommend, Táňa is  willing and does everything according to my wish 🙂 I have been doing business cards, wedding announcements and gift vouchers 🙂 and I will definitely count on the lady for the future too! 🙂 It is not a problem to change the design. Everything was without any problems, super agreement and especially speed 🙂

Iveta Jeglová, kadeřnictví StudioIw

cara

We are very happy with Táňa. Her communication, willingness and ideas are professional. She has always exceeded our expectations. We are very pleased and we will continue to collaborate on our other projects. Thank you.

Michaela Sasková, Cotea.cz

cara

I’m very excited by Miss Ratajová art. Her suggestions are sensuous and very precise. Let me say that it is the only graphic artist that is not a interested in business, but that she puts her soul into her work – that’s why her designs are really masterpieces.

Tomáš Lidický, bohati-lide.cz

cara

A good logo design is one thing, but good communication when editing makes the logo order a pleasant experience. And that’s exactly what I saw with Taliesi.

Radek Zeman, www.onlineschool.cz

cara

Maximal satisfaction. The design of the business cards is original and very nice. Mrs. Ratajová’s approach is welcoming and professional. Thank you very much and I strongly recommend!

Květa Fialová, Masáže pro tělo i duši